28 mei 2019

Time Machine Súdwest-Fryslân en Harns

Ter voltooiing van de Time Machine is de laatste set friese steden toegevoegd: Bolsward, Harlingen, Hindeloopen, IJlst, Stavoren en Workum.
Open de viewer »
18 april 2019

Time Machine Franeker

Franeker is de nieuwste stad in de Time Machine met de Friese steden. Naast oude geveltekeningen en ansichtkaarten vindt u hier historische gegevens over Franekers uit een periode van ruim vier eeuwen.
Open de viewer »
29 maart 2019

Time Machine Sneek, Joure, Balk, Sloten

Naast Leeuwarden is de Time Machine uitgebreid met de steden Sneek en Sloten, alsook de vlekken Balk en Joure. U vindt hier diverse historische gegevens en een nieuwe set kaarten.
Open de viewer »
3 maart 2019

Leeuwarden Time Machine

Maak een reis door het Leeuwarden verleden met de Leeuwarden Time Machine. U vindt hier diverse informatie over historische huizen, hun eigenaren en bewoners uit de periode 1750-1900.
Open de viewer »
21 december 2018

Zeeland

De site uitgebreid met HisGIS 1832 Zeeland. Het gaat om een aangepaste versie van een project dat al eerder door het Zeeuws Archief en de Stichting Kadastrale Atlas Zeeland is gerealiseerd.
Lees meer »
31 augustus 2018

Limburg

De site is uitgebreid met HisGIS 1842 Maastricht. Dit project is gerealiseerd in samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht.
Lees meer »
30 mei 2018

Gelderland

De site is uitgebreid met HisGIS 1832 Gelderland. Dit project is gerealiseerd in samenwerking met het Gelders Archief en de Stichting Kadastrale Atlas Gelderland.
Lees meer »
30 mei 2018

Nieuwe website

Deze website heeft een nieuw ontwerp gekregen. (Werkt niet goed in verouderde browsers, zoals Internet Explorer. Klik hier om naar de oude website te gaan.)
15 februari 2018

Twente, horigheid

HisGIS is verrijkt met het project Hofhorige Erven Twente Digitaal. Dit nieuwe onderdeel is het resultaat van samenwerking tussen de Fryske Akademy, de Oudheidkamer Twente en de Stichting Kadastrale Atlas Overijssel.
Lees meer »