9 juli 2020

Breda e.o.

Per 9 juli 2020 is HisGIS 1832 Breda en omgeving beschikbaar gekomen, dankzij de inbreng van het Team Erfgoed Breda.
Lees meer »
17 januari 2020

Presentatie HisGIS 1832 voor de Kustzone van Zuid-Holland

Op vrijdag 17 januari 2020 wordt HisGIS 1832 voor de Kustzone van Zuid-Holland gelanceerd.
Klik hier voor de uitnodiging.
28 mei 2019

Time Machine Súdwest-Fryslân en Harns

Ter voltooiing van de Time Machine is de laatste set friese steden toegevoegd: Bolsward, Harlingen, Hindeloopen, IJlst, Stavoren en Workum.
Open de viewer »
18 april 2019

Time Machine Franeker

Franeker is de nieuwste stad in de Time Machine met de Friese steden. Naast oude geveltekeningen en ansichtkaarten vindt u hier historische gegevens over Franekers uit een periode van ruim vier eeuwen.
Open de viewer »
29 maart 2019

Time Machine Sneek, Joure, Balk, Sloten

Naast Leeuwarden is de Time Machine uitgebreid met de steden Sneek en Sloten, alsook de vlekken Balk en Joure. U vindt hier diverse historische gegevens en een nieuwe set kaarten.
Open de viewer »
3 maart 2019

Leeuwarden Time Machine

Maak een reis door het Leeuwarden verleden met de Leeuwarden Time Machine. U vindt hier diverse informatie over historische huizen, hun eigenaren en bewoners uit de periode 1750-1900.
Open de viewer »
21 december 2018

Zeeland

De site uitgebreid met HisGIS 1832 Zeeland. Het gaat om een aangepaste versie van een project dat al eerder door het Zeeuws Archief en de Stichting Kadastrale Atlas Zeeland is gerealiseerd.
Lees meer »
31 augustus 2018

Limburg

De site is uitgebreid met HisGIS 1842 Maastricht. Dit project is gerealiseerd in samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht.
Lees meer »
30 mei 2018

Gelderland

De site is uitgebreid met HisGIS 1832 Gelderland. Dit project is gerealiseerd in samenwerking met het Gelders Archief en de Stichting Kadastrale Atlas Gelderland.
Lees meer »