Zeeland

De Stichting Kadastrale Atlas Zeeland en het Zeeuws Archief hebben in de loop der jaren het oudste kadaster voor Zeeland zelf gedigitaliseerd, mede met steun van de provincie en een groot aantal Zeeuwse gemeenten. Het is sinds 2013 te raadplegen op de site van het Geoloket Cultuurhistorie van de provincie Zeeland, bereikbaar via deze link. Voor een toelichting verwijzen we hier graag naar de websites van het Zeeuws Archief en Zeeuwen Gezocht.

HisGIS heeft via het Zeeuws Archief de beschikking gekregen over het gevectoriseerde kaartmateriaal en de gedigitaliseerde OAT-informatie om deze in de HisGIS-viewer naar de eigen standaarden tonen. Daartoe is door het HisGIS-team, meer in het bijzonder door Johan Feikens, een extra controle- en validatieslag op de gegevens losgelaten.

HisGIS Zeeland is in deze vorm opgezet naar het model van HisGIS Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelgegevens in digitale vorm. Het beslaat een groot deel van de provincie Zeeland, voor in totaal 127 kadastrale gemeenten, met circa 150.000 percelen, allemaal opgemeten in de periode 1812-1829. Het systeem is bedoeld als kapstok voor het ophangen en weergeven van digitale kennis over mensen, bezit, erfgoed, landschap en sociale en economische ontwikkelingen in het verleden. Deze data kunnen gelegd worden over andere kaarten, zoals hoogtebestanden, luchtfoto’s of oude topografische kaarten, en dat levert waardevolle gegevens op voor historici, ecologen, terreinbeheerders, landschapsspecialisten en vele anderen.

Van de volgende gemeenten zijn geen OAT’s aanwezig: Biervliet; Cadzand; Groede; Nieuw en St. Joosland; Oostburg; Schoondijke en Zuidzande. De vectorbestanden ervoor zijn wel aanwezig maar worden dus in één kleur weergegeven Verder is nog een aantal gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen in bewerking. Deze worden in een volgende update in het voorjaar van 2019 op de website geplaatst. Het betreft: Aardenburg; Clinge; Eede; Graauw en Langendam; Hengstdijk; Hontenisse; Koewacht; Sint Kruis; Ossenisse; Stoppeldijk; Terneuzen; Zaamslag en Zuiddorpe.

Verder is sprake van een bijzondere situatie voor Middelburg en Hulst. Voor beide steden ontbreekt de gebouwen-laag op de kadastrale minuutplans van 1832. Voor Middelburg zijn nu in deze HisGIS-versie de minuten van 1873 gebruikt voor de secties A, B, C en D om de gebouwen-laag in te tekenen. Voor Hulst is datzelfde gedaan op met behulp van de minuten van 1881. Let wel dat dit een bewerking is en dat er afwijkingen kunnen voorkomen. De gevolgde procedure is het projecteren van de gebouwen van 1873 c.q. 1881 op de percelen van 1832 en dan na beoordeling van de overeenkomsten besluiten of de panden dezelfde geometrie hebben gehad. Het is mogelijk dat daarbij situaties onjuist geïnterpreteerd zijn. Zie voor de minuutplans van Middelburg 1873: Zeeuws Archief, NL-MdbZA_247_1220, 1223, 1226 en 1231.

Kaartviewer

Open de kaartviewer voor Zeeland

Additionele kaartlagen