Doneer

De uitbouw van HisGIS Nederland is een arbeidsintensieve en kostbare onderneming waarvoor de Fryske Akademy geen vaste bezetting heeft. Ze wordt op projectbasis gerealiseerd met steun van regionale overheden en culturele fondsen. Omdat de financiële basis uiterst krap is en er ook gebieden aangepakt moeten worden waarvoor geen enkele overheidsinstantie zich verantwoordelijk voelt, is elke donatie welkom, van klein tot groot. De FA heeft een ANBI-status, zodat schenkingen aan haar (onder vermelding van hisgis) fiscaal aftrekbaar zijn.


Betaalwijze: