Breda en omgeving

Per 9 juli 2020 is HisGIS 1832 Breda en omgeving beschikbaar gekomen, dankzij de inbreng van het Team Erfgoed Breda.

Voor het oostelijk deel van West-Brabant heeft het Team Erfgoed van de gemeente Breda een aanvang gemaakt met de digitalisering van het oudste kadaster. Het gaat daarbij om de voormalige gemeenten die grotendeels op het grondgebied van de huidige gemeente Breda liggen, te weten Breda en Teteringen, op korte termijn aangevuld met de gemeenten Ginneken en Bavel en Princenhage. De kaarten en gegevens uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels zijn gedigitaliseerd door Twan van den Broek, vrijwilliger bij het team Erfgoed. De verbinding met het HisGIS en de presentatie in de viewer zijn gerealiseerd door respectievelijk Thomas Vermaut van het Humanities Cluster van de KNAW in Amsterdam en Derk Drukker van de Fryske Akademy.

Kaartviewer

Open de kaartviewer voor Breda en omgeving

 


 

Midden-Brabant

Per 7 april 2017 is een belangrijk deel van Midden-Brabant in HisGIS opgenomen. Het betreft de kadastrale gemeenten Berkel-Enschot, Bokhoven, Boxtel, Diessen, Den Dungen, Engelen, Empel en Meerwijk, Esch, Gilze en Rijen, Haaren, Helvoirt, ’s-Hertogenbosch, Hilvarenbeek, Liempde, Loon op Zand, Moergestel, Nuland, Oisterwijk, Rosmalen, Sint-Michielsgestel, Tilburg, Udenhout en Vught. Op korte termijn wordt daar nog de gemeente Made en Drimmelen aan toegevoegd.

Dit bestand komt voort uit twee afzonderlijke projecten. Het eerste is uitgevoerd in samenwerking met de Erfgoedakademie Brabant, Brabants Heem en het Regionaal Archief Tilburg. Dit project behelst een kwalitatieve opwerking van bestanden die kort na de millenniumwissel al door medewerkers van diverse heemkundekringen waren vervaardigd in het toen gangbare programma Hazadata. Het tweede project is gerealiseerd voor de gemeente Den Bosch, die in het kader van haar cultureel erfgoedbeleid de oudste kadastrale minuutplans en perceelsregisters van Den Bosch en omgeving in digitale vorm beschikbaar wilde hebben.

Kaartviewer

Open de kaartapplicatie

Verantwoording

De oorspronkelijke vectorbestanden van de Hart van Brabant-gemeenten werden door vrijwilligers van diverse heemkundekringen vervaardigd. Dat geldt eveneens voor de corresponderende perceelsbestanden uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT’s). De opwerking, aanvulling, georeferentiële correctie en inpassing in HisGIS zijn gerealiseerd door Johan Feikens. Thomas Vermaut van de Fryske Akademy zorgde voor de verrijking met topografische kaartlagen.

De vectorbestanden voor Den Bosch en de omringende kadastrale gemeenten zijn vervaardigd door Johan Feikens. De OAT-gegevens zijn via de crowdsourcingsite Vele Handen (project HisGIS Nederlandse Steden) door een groot aantal vrijwilligers ingevoerd, en vervolgens aangevuld en gecontroleerd op de Fryske Akademy door Johan Feikens.

Stand van zaken

Het hier gepresenteerde deel van Midden-Brabant omvat een kleine 100.000 percelen die tezamen omstreeks één vijfde van de provincie beslaan. Het is tot stand gebracht in twee afzonderlijke projecten. Het eerste, Hart van Brabant genaamd, betreft een opwerking van een serie oudere bestanden, die in de jaren 2003-2005 in het kader van het project De Woonomgeving door vrijwilligers van diverse heemkundekringen zijn vervaardigd. Het omvat de kadastrale gemeenten Berkel-Enschot, Boxtel, Diessen, Esch, Gilze-Rijen, Haaren, Helvoirt, Hilvarenbeek, Liempde, Loon op Zand, Moergestel, Oisterwijk, Tilburg en Udenhout. De bestanden zijn nauwkeurig gegeorefereerd, naadloos op elkaar aangesloten en op onregelmatigheden in de vectordata en registereenheden gecorrigeerd.

Het tweede project heeft betrekking op de stad Den Bosch met naaste omgeving. Het is door de Fryske Akademy vervaardigd voor de gemeente Den Bosch als bijdrage aan de fundering van het cultureel erfgoedbeleid. Het omvat de kadastrale gemeenten Bokhoven, Den Dungen, Empel en Meerwijk, Engelen, ’s-Hertogenbosch, Nuland, Rosmalen, Sint-Michielsgestel en Vught. Op korte termijn wordt het nog uitgebreid met de voormalige gemeenten Cromvoirt en Berlicum en Middelrode.