Utrecht

De provincie Utrecht kent twee HisGIS projecten: een van de Stichting Kadastrale Atlas Utrecht en een van de heer Ad van Ooststroom.

Voor de Stichting Kadastrale Atlas Utrecht is een aangepaste interface ontwikkeld, waarin de kadastrale kaarten zowel voor de hele provincie als ook per kadastrale of burgerlijke gemeente aangeboden worden. Vanuit deze aangepaste interface kunt u alleen de kaarten van de Stichting Kadastrale Atlas Utrecht bekijken.

U kunt de kaarten van de Stichting Kadastrale Atlas Utrecht ook bekijken in de standaard HisGIS interface. U kunt deze kaarten in dat geval wel combineren met kaarten uit andere collecties.

Stichting Kadastrale Atlas Utrecht

HisGIS Utrecht is opgezet naar het model van HisGIS Fryslân, maar met een aantal aanpassingen. Zo kunnen naast de provinciale kaart ook de kaarten van de oorspronkelijke kadastrale gemeenten en de huidige burgerlijke gemeenten worden getoond. Dit komt omdat HisGIS Utrecht is voortgekomen uit een project waarbij de Stichting kadastrale atlas provincie Utrecht in samenwerking met lokale en regionale historische verenigingen en archiefdiensten gemeentelijke kadastrale atlassen publiceert op basis van de gedigitaliseerde bronnen. Van 1995-2008 zijn hiervan achttien verschenen, waaronder twee on line. In 2006 besloot de Stichting het project voort te zetten in de vorm van een complete on line kadastrale atlas 1832 van de provincie Utrecht. Hierbij werd gekozen voor HisGIS vanwege de gebruikersvriendelijke opzet en de mogelijkheid om uit te groeien tot een volwaardig geografisch informatiesysteem. De uitgave van de gemeentelijke atlassen en HisGIS Utrecht werden financieel mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht, de Utrechtse gemeenten, fondsen en het bedrijfsleven. Op 16 februari 2011 stelde de Utrechtse gedeputeerde voor cultuur Anneke Raven HisGIS Utrecht in bedrijf.

Kaartviewer

Open de kaartapplicatie

Colofon

Bronnenuitgave van de minuutplans en de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT’s) van het Kadaster uit 1832 van de kadastrale gemeenten in de huidige provincie Utrecht.

Samenstelling: Stichting kadastrale atlas provincie Utrecht
H.P. Deys
E.S.C. Erkelens-Buttinger
G.J. van Groningen
H.L.Ph. Leeuwenberg
J.W. Lemaier (penningmeester)
A. Pietersma (voorzitter/secretaris)
D.J. Wijmer (projectcoördinator en eindredacteur)

Realisatie website: Fryske Akademy, Leeuwarden. Projectleider: S. Strating

Kaartreproductie: P.G.M. Mekenkamp, DSM Soft (P). Ltd., Chennai

Invoer Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels: MicroFormat Systems BV, Lisse, vrijwilligers van historische verenigingen. Invoerprogrammatuur voor de in druk verschenen achttien atlassen ontwikkeld door G.J.W. van Berkel

Tekst ‘Organisatie van het kadaster’: Douwe Koen, medewerker Het Utrechts Archief

Tot stand gekomen met financiële steun van:

Provinciaal Bestuur van Utrecht
Gemeentebesturen van Abcoude, Baarn, Breukelen, Bunnik, Eemnes, Houten, Maarssen, Oudewater, Ronde Venen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede en IJsselstein
K.F. Hein Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht

In deze digitale atlas zijn verwerkt de perceelsgegevens en kaarten van de achttien gemeentelijke atlassen die in de jaren 1995-2008 door de Stichting kadastrale atlas provincie Utrecht in de reeks Kadastrale atlas provincie Utrecht zijn gepubliceerd. In de colofons van deze atlassen zijn de auteurs van de inleidingen en de sponsors genoemd. Coproducenten voor de respectieve delen waren:

Renswoude (1995): Historische Vereniging Oud-Renswoude
Zeist (1996): Zeister Historisch Genootschap Van de Poll Stichting
Leusden (1998): Historische Kring Leusden
Doorn (1998): Doornse Historische Vereniging Thorheim
De Bilt (1999): Vereniging Historische Kring d’Oude School
Utrecht (2000): Het Utrechts Archief
Harmelen (2002): Stichts-Hollandse Historische Vereniging
Rhenen (2002): Historische Vereniging Oudheidkamer voor Rhenen en Omstreken
Nieuwegein (2003): Werkgroep kadastrale atlas Nieuwegein
Vleuten-De Meern (2004): Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens
Bunschoten (2005): Werkgroep kadastrale atlas Bunschoten
Amerongen (2006): Heemkundige Stichting Amerongen
Amersfoort (2007; digitale atlas): Archief Eemland, Oudheidkundige Vereniging Flehite
Loenen (2007): Streekarchivariaat Vecht en Venen, Historische Kring Gemeente Loenen
Woerden (2007): Stichting Stichts-Hollandse Bijdragen
Woudenberg (2008; digitale atlas): Archief Eemland, Stichting Oud Woudenberg
Vianen (2008): Historische Vereniging Het Land van Brederode
Maartensdijk (2008): Historische Vereniging Maartensdijk