Rotterdam

HisGIS Rotterdam is opgezet naar het model van HisGIS Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelinformatie in digitale vorm. Deze gegevenslaag, die met achtergrondkaarten en andere data verrijkt kan worden, is bedoeld als kapstok voor het ophangen van digitale kennis over het landschap, het erfgoed en de sociale en economische ontwikkelingen in het verleden. Voor Rotterdam is dit ontwikkeld voor het gebied binnen de huidige gemeentegrens. Aansluitend op de 1832-laag biedt HisGIS Rotterdam een 1903 laag waaraan de huisnummers zijn gekoppeld voor die periode. Het systeem leent zich voor verdere verrijking. Te denken valt aan het invoeren en koppelen van bevolkingsgegevens uit de tijd na 1850, wanneer daar ook GIS-mutatiebestanden voor gemaakt zijn. Er zijn ook perspectieven voor een benadering terug in de tijd, tot in de achttiende en mogelijk zelfs tot in de zeventiende eeuw. Een sleutel daarbij zijn de aan latere huisnummers te koppelen aan verpondingnummers. Verder is altijd uitbreiding mogelijk met kaartbestanden van velerlei aard.

Kaartviewer

Open de kaartapplicatie

Verantwoording

Het HisGIS-project Rotterdam is tot stand gekomen door de kennis en middelen van verschillende instellingen. Het project stond en staat onder leiding van Johan Feikens en J.A. (Hans) Mol, beiden van de Fryske Akademy. De financiële middelen zijn beschikbaar gesteld door het Stadsarchief Rotterdam.

De vectorbestanden zijn vervaardigd door George Buzing van het Gemeentearchief Delft en Johan Feikens (voor de gemeenten Hoogvliet, Pernis, Schiebroek en IJsselmonde). De perceelsgegevens uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT’s) zijn ingevoerd door medewerkers van het Stadsarchief Rotterdam (afdeling projecten) en Peter van der Meer van de Fryske Akademy (voor de gemeenten Hoogvliet, Pernis en Schiebroek). Derk Drukker van de Fryske Akademy bouwde de interface. Jan Hartmann van de Universiteit van Amsterdam, afdeling Geografie, zorgde voor de informatie betreffende de datalaag van adressen van 1903.