Overijssel

HisGIS Overijssel is opgezet naar het model van HisGIS Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelinformatie in digitale vorm. Deze gegevenslaag, die met achtergrondkaarten verrijkt kan worden, is bedoeld als kapstok voor het ophangen van digitale kennis over het landschap, het erfgoed en de sociale en economische ontwikkelingen in het verleden.

Voor Overijssel is de kadastrale content tot stand gekomen dankzij de inzet van veel vrijwilligers waaronder leden van de Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832. De projectleiding was in handen van het Historisch Centrum Overijssel, dat ook de financiële middelen voor het realiseren van HisGIS Overijssel beschikbaar stelde. Het digitale tekenwerk is verricht door de firma Digicart van Jos Schmit uit Enschede. De inpassing in HisGIS en georeferentiële correcties zijn gerealiseerd door Johan Feikens van de Fryske Akademy.

Kaartviewer

Open de kaartapplicatie

Stand van zaken en programma

HisGIS Overijssel is per juni 2012 gestart met het gedigitaliseerde oudste kadaster van 1832 als basislaag. Voor de geografische oriëntatie kan een Google Map-functie worden ingeschakeld. Voor de historisch-topografische vergelijking worden de TMK van 1864 en de Bonnebladen van ca. 1890-1900 aangeboden. Op termijn zal de Fryske Akademy andere beschikbare kaartensets aan het systeem toevoegen.

Verantwoording

Het HisGIS project Overijssel is tot stand gekomen door en met medewerkers en financiële middelen van het Historisch Centrum Overijssel. Het project stond o.l.v. Margriet Noordman van het Historisch Centrum Overijssel. De vectorbestanden zijn vervaardigd door Jos Schmit uit Enschede. De inpassing in HisGIS en georeferentiële correctie zijn gerealiseerd door Johan Feikens van de Fryske Akademy.

De registergegevens (OAT’s) zijn in de loop van vele jaren verzameld door vrijwilligers van de Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832.