Maastricht

HisGIS Maastricht is opgezet naar het model van HisGIS Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1842 met bijbehorende eigenaars- en perceelgegevens in digitale vorm. Het beslaat de zeven kadastrale gemeenten Maastricht, Meerssen, Amby, Oud Vroenhoven, Sint Pieter, Borgharen en Heer, waarmee de huidige gemeente Maastricht vrijwel geheel gedekt is, plus enkele delen van de gemeenten Meerssen, Valkenburg en Eijsden-Margraten. In totaal gaat het om ruim 16.000 percelen, opgemeten in de periode 1811-1842. Het systeem is bedoeld als kapstok voor het ophangen en weergeven van digitale kennis over mensen, bezit, erfgoed, landschap en sociale en economische ontwikkelingen in het verleden. Deze data kunnen gelegd worden over andere kaarten, zoals hoogtebestanden, luchtfoto’s of oude topografische kaarten, en dat levert waardevolle gegevens op voor historici, ecologen, terreinbeheerders, landschapsspecialisten en vele anderen.

Amby

Toponiem

Aan de Kaniel
Achter de Hoven
Ambij dorp
Daal Veld
De Hons Bemden
Den Heukel
De Rooleten
De Swinsdel
Does Berg
Geerk Dal
Geuselt
Gravens Hof
Groot Bosch Veld
Grubbe Veld
Hagen Hof
Het Heiveld
Het Kerksken
Kerk Veld
Klein Bosch Veld
Koelen Veld
Koule Veld
Op de Berger Straat
Op de Grutte
Op de Kamp
Raven Hof
Roolemer Veld
Severen
Waterrijck
Witte vrouwe Veld

Borgharen

Toponiem

Bokender Veld
Bosch Veld
Chateau
Daelder Veld
De Nak
Den Dreef
Haerder Bosch
Het Bat
het dorp Borgharen
Hout Beemde
Koy Bosch
Koy Weyde
Lummelder Veld
Peerde Weyde
Rivier de Maas
Wetzer Veld

Heer

Toponiem

Aan de Heere Berg
Aan de Holstraat
Aan de Kere Weg
Achter de Kerk (1)
Achter de Kerk (2)
Achter de Pape Hoeve
Achter de Trappen
gehucht Schaam
Heer Dorp (1)
Heer Dorp (2)
Heere Beemden (1)
Heere Beemden (2)
In de Hoofd
In den Drinck
In de Wan
In Vroendael
Koe broek
Mock Veld
Onder Bakkerbosch
Op Breemakker
Op de Gauns
Op het groot Stuk
Schaarnderberg
Sint Antoniusbank
Sleutel Veld
Steijn Beukel
Wijken Veld
Willetienden

Maastricht

Defensie

Affuit loots
barakken (1)
barakken (2)
barakken (3)
barakken (4)
barakken (5)
barakken (6)
barakken (7)
barakken (8)
Bastion Aijlva
buskruidmagazijn Bourgogne
Buskruidmagazijn ronde toren
Eiland St Antonij
Fort Koning Willem
Galgen Bastion
gebouwen van de Genie
ijskelder
Jeker Schans
Kat Hoog Frankrijk
Kat Nassau
kruidmagazijn (1)
kruidmagazijn (2)
kruidmagazijn (3)
kruidmagazijn Abtstraat
kruidmagazijn Bagijnestraat
kruidmagazijn Bons enfans
kruidmagazijn St Maarten
magazijn
magazijn twee Torens
manege
militaire exercitieplaats
Militair hospitaal
Schans Aijtva (1)
Schans Aijtva (2)
Schans Bentinck
Schans Brandenburg
Schans Brunswijk
Schans Brussel
Schans Carolina
Schans de Raaf
Schans de vijf koppen
Schans Dibbets
Schans Dumoulin
Schans Engeland
Schans Enghien
Schans Erfprins
Schans Frederik
Schans Friesland
Schans Furenne
Schans Gelderland
Schans Hertel
Schans Hessen
Schans Holland
Schans Holstein
Schans Le Roi
Schans Louise
Schans Maria
Schans Nassau - Weilburg
Schans Oranje
Schans Overijssel
Schans Parma
Schans Raden van Staat
Schans Saxen
Schans Sint Pieter
Schans Stad en Lande
Schans Stadhouder
Schans Staten Gent
Schans St Maarten
Schans Tettaie
Schans Tongeren
Schans Utrecht
Schans Veije
Schans Waldeck
Schans Wilcke
Schans Wilhelmina
Schans Willem
Schans Zeeland
Schans Zoutelande
Sluis Bons en fans
s Rijks tuighuis

Kerken

armenhuis van de Fransche Hervormde Diakonie
De Diaconie Ministen van Maastricht
de Fransche Kerk
Het Fabrijk der Kerk van St. Nicolaas
Het Fabrijk der Kerk van St. Nicolaas
het Gasthuis Maastricht
het Gereformeerd Weeshuis
het Roomsch Katholiek Weeshuis (1)
het Roomsch Katholiek Weeshuis (2)
het Roomsch Katholiek Weeshuis (3)
het Roomsch Katholiek Weeshuis (4)
hospitaal (het Gasthuis Maastricht)
Kapittel van St Servaas
Kerk van Sint Jan
Kerk van St Nikolaas (parochiekerk)
Luthersche kerk
Luthersche kerk (pastorie)
oude vrouwenhuis
St Maartenkerk (parochiekerk)
St Mathijs (parochiekerk)
St Servaas Gasthuis

Kloosters

Gesticht der twaalf apostelen ("De Belick")
Kapittel van O.L.Vrouw
Klooster "de Nieuwenhof"
Klooster der Annuciaten of zusters van O.L.V. Boodschap
Klooster der Augustijnen
Klooster der Begaarden
Klooster der Capucienen
Klooster der Cellebroeders
Klooster der grauwe Zusters
Klooster der Jesuieten
Klooster der Kruisheeren
Klooster der Minderbroeders
Klooster der Predikheeren (of Dominicanen)
Klooster der Sepulerienen (of Bonefanten)
Klooster der Witte Vrouwen
Klooster Het dal van Josephat (de Beyert)
Klooster van St Antonius
Oude Minderbroederskerk
Voormalige locatie van De Nieuwe Biesen (Duitsche orde)
voormalig Klooster der Faliezusters (St Katharinadal)
voormalig Klooster der Penitenten
voormalig Klooster van Calvariënberg
voormalig Klooster van St Andries (Maagdendries)

Poort

Allemagne Poort (Porte d'Allemagne)
Batpoort
Bos Poort (Porte de Bois le Duc)
Brusselse Poort (Porte de Bruxelles)
Lindenkruispoort
Pieters Poort (Porte St Pierre)
St Maartens Poort (Porte St Martin)
Tongerse Poort (Porte de Tongres)
Vrouwe Poort (Porte notre Dame)

Publiek

Gouvernementsgebouw
graanmolen
oude Stadshuis
s Rijks lagere school
Stadshuis
stadskwekerij

Waterpoort

Water Poort ( Porte d'eau )
waterpoort tbv de rivier de Jaar

Meerssen

Toponiem

Aan de Steenkuilen
Aan het Geuselder Broek
Aan Kuylen Eynde
Achter de Kruismolen
Agter de Heuf
Beender Veldje
Berhe Banet
Bethle'em
Boekedeveld
Boschveld
Broekveldje
Chaberdy
De Beek
De Drieschen
Den Oli Borg
Dikiewiede
Eyken Veld
Eysendael
Geuselster Broek
Geusselder Broek
Groote Ijserkuijlen
Haren Veld (1)
Haren Veld (2)
Het Boschveld
Het Broek (1)
Het Broek (2)
Het Kimken
Het Merken veld
Het Reutje veld
Het Weerderbroek
Hey land
Hoop Veld
Houtemer Beemden
Humkovender Veld
In de Leuw
In den Kamp
In de twee beeken
In de Weyer
Kalverberg
Kaniel
Kerk Veld
Kleijn Ijzerkuilen
Klein Ijzerkuilen
Klein Kruismolen
Krekels Veldje
Krinsche Heg
Kruis Molen
Kuile Veldje
Lang Wedtu
Leemkuilen
Leensche Banet
Lemkesbroek
Letter Commis
Levaards Bosch
Limmel (1)
Limmel (2)
Limmelder broek
Meerssen (1)
Meerssen (2)
Molenveldje
Onderste Brulen
Onderste Herkenberg
Op de Beukel
Op de Bosch (1)
Op de Bosch (2)
Op de Bosch (3)
Op den oversten Beukel
Op de Steen
Op de Steen Straat
Oude Stege
Overste Brulen
Oversten Kerkenberg
Proostdij Veld
Raar Veld (1)
Raar Veld (2)
Raer
Rothem
Steen Straet
Tusschen de bruggen (1)
Tusschen de bruggen (2)
Tusschen de Wegen
Veutjen
Voenjel (1)
Voenjel (2)
Vothem
Watervalder Beek
Weerderhof
Weerder Veld
Weert
Wijcker Veld
Wijker Veld

Oud Vroenhoven

Toponiem

Aan Boesstuk
Aan Caberg
Aan de Groote Jouw
Aan de Kieselkuil
Aan den dennen bosch
Aan den Fontenel
Aan den lange Souw
Aan den Molen Weg
Aan den Ondersten Weg
Aan den Wolder Weg
Aan de Postbaan
Aan de Scherpe Steeg
Aan Fort Willem
Aan Haazen dans
Aan het Geele Kuiken
Aan het kasteel
Aan het Kruis
Aan Panhuis
Achter den Bosch
Achter den Doosen Berg
Achter onder den Doosen Berg
Belvederie
Bosch Veld
Buiten de Brusselsche poort
Cabergsveld
Cabergs Veld
De Begaarde Grub
de Groene Kuil
De Lauwberg
De Zouw
Frichter Veld
gehucht Biesland
gehucht Caberg
gehucht Smeermaas
Groosdij Veld
Groote Souw
Heeser Straat
Hermes Veld
Huisberg
In den Diependaal
In den Drinkeling
In het Leute Gad
In het Onderste Veld
Keel Veld
kerkhof
Kerk Veld
Lille Berg
Middelste Veld
Moore Veldje
Neerranne
Noel Wamus
Onder de Berg
Onder den Doosen Berg
Onder het kasteel
Op de Heeser Straat
Op den Doosen Berg
Op den Kattenberg
Op den Ondersten Weg
Op den Pottenberg
Op den Rubben Weg
Op den Steenberg
Op de Rosstraat
Op de Schans
Op de Spanie Straat
Op de Tomkens
Op de Wan
Op het Varkenstuk
Overste Veld (1)
Overste Veld (2)
Panne Poel
Potte Berg
Potte Berg Veld
riviertje de Jeker
Soei Veld
Vekem
Vekem Hof
Voet van Caberg
Vroenhoven Veld
Wilder Dorp (1)
Wilder Dorp (2)
Wilder Veld
Zuid Willems Vaart

Sint Pieter

Toponiem

Aan de Kluis
Aan den Voetweg
Aan den Weg van Luik
Aan het Broek
Aan Ligtenberg
Aan Neerenberg
Aan Papestraat
Aan Popelmonde
Aan St Lambertus kapel
Aan St Pieters Veld
Aan Trichter Weg
Achter de Kerk
Boven den Wijngaard
Boven de Tombe
Boven Guldendaal
Broek
De Bleikerij
De Hause Beemden
De Kleef
Den Deken
De Schans
Dolhaarts Veld
Groote Weert
Groote Weert
Het Veldje
Het Veltje
In het Trichter Wegje
Kleine Pruis (1)
Kleine Pruis (2)
Kleine Weert
Langs de Maas
Ligtenberg
Maasberg (1)
Maasberg (2)
Maasberg (3)
Maasenborg
Marendael
Onder de Tombe
Op de Berg (1)
Op de Berg (2)
Op de Groote Pruis
Op den Berg
Op de Pruis
Op de Schotel
Op Groenstraat
Op Groen Straat
Op Verdoelie
Pape water
Plenkers hoven
Roode haen
Slavanten
Tombe
Torentjes
Trichter Wegje
Wijngaard


Index van namen van wegen e.d.


Amby

Straat

Coelestraat
Dorpstraat
Molenweg (van Meerssen naar Gronsveld)
Scharneerstraatje
weg
weg van Amby naar Berg

Straatweg

weg van Aken naar Maastricht

tertiaire wegen

Hagenweh
Hageweg
Heukelweg
Kerkstraatje
Koeidreeft
laan
laan
laan
Schaanderweg (weg van Berg naar Heer)
Severensteeg
Veulgensweg
voetweg
voetweg
voetweg
voetweg
voetweg
voetweg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg van Amby naar den Heihof

Borgharen

Straat

In de Dael
Katterstraat
Spekstraat
weg
weg van Borgharen naar Lummel
weg van Borgharen naar Maastricht

tertiaire wegen

Boschweg
Daelenweg
Dreef
Groenen wegen
voetweg
weg
weg
weg
weg
weg
weg

Heer

Straat

Barakkenweg
Dorpstraat
Herderstraat (oude weg naar Aken)
Holstraat
Kerkstraatje
Kerkweg
Kleine Moole weg
Kruysstraat
Moolenweg
Raarhooggrachter weg
Schaarnweg
Steegweg
straat
straat
straat
straat bij de kerk
weg tussen Schaarnweg en Steenweg naar Aken
weg van Heer naar Bemelen
weg van Maastricht naar Gronsveld
weg van Maastricht naar Heer
weg van Maastricht naar Heyem

Straatweg

Steen weg van maastricht naar Aken
weg van Maastricht naar Valkenberg

tertiaire wegen

gebruik weg
Groenweg
laan
pad
pad
straat
veldweg
veldweg
veldweg
voetpad
voetpad
voetpad
voetpad
voetpad
voetpad
voetweg
voetweg
voetweg
voetweg
voetweg
voetweg
voetweg
voetweg
voetweg
Wanweg
weg

Maastricht

Straat

Abt Straat
Acht en tachtig talje straatje
Batterij Straat
Begaarde Straat
Begyne Straat
Biese Straat
Bok Straat
Bonefantenplaats
Bonnefante Bleek Straat
Borgogne Straat
Bosch Barakken
Bouillon Straat
Breede Straat
Breuling Straat
brug over de rivier de Jaar
Calvarienberg Straat
Capoen Straat
Capucyne Straat
Comedie Straat
Commel Straat
Conventje
Drie Emmer Straat
Eikel Straat
Ekster Straat
Enkel Straat
Gracht Straat (oostelijk)
Gracht Straat (westelijk)
Groote Leure Straat (noordzijde)
Groote Leure Straat (zuidzijde)
Groote Markt
Groote Stokstraat
Gubbel Straat
Havestraat
Heeren Straat
Hegge Straat
Hekse Straat
Helm Straat
Hel Straat Hel Straat
Heye Straat (oostelijk)
Heye Straat (westelijk)
Hoender Straat
Honder Straat
Hooge Brakken Straat
Houtmaas
Jeker Straat
Jode Straat
Kaarse Markt
Kakeberg
Kalmink Straat
Kanysberg
Katte Straat
Kleine Gracht Straat
Kleine Gracht Straatje
Kleine Leure Straatje
Kleine Stokstraat
Klein Gracht Straat
Kocksch rou Straat
Koevliege Straat
Koeye Straat
Korte Straat
Kruys Heren Gang
Laage Brakken Straat
Lang Gracht Straatje
Langs de Maas (oostzijde Maas)
Langs de Maas (westzijde Maas)
Lantarne Straat
Lelien Straat
Leure Gracht
Leure Gracht (zuid)
Marie Straat
Moesmarkt
Moore Straat
Munt Straat
Nieuwe Straat
Onze Lieve Vrouwe Klooster
Onze Lieve Vrouwe poort
Oude Minne Broeders Straat
Paape Straat
Pastoor Straat (oostelijk)
Pastoor Straat (westelijk)
Plank Straat
Plateelstraat
Raam Straat
Ridder Straat
Rue du St. Esprit
Ruiter Straat
Smids Straat (oostelijk)
Smids Straat (westelijk)
Spil Straat
Spooren Straat
Staate Straat
St. Andreas Plaats
St Antonius Straat
Steene Brug Straat
Steene Wal
St. Jacobs Straat
Stok Straat
Straat achter de Molens
Straat achter de Vleeshuis
Straatje zonder Eynde
Straat tussen de wal en de Jeker Straat
straat tussen Raam Straat en Verkens Markt
St. Servaas Kloosterstraat
Swingelput
Tafel Straat
tussen Tafelstraat en Lang Grachtstraatje
Verkens Markt
Verwer hoek Straat
Vijf Harings Straat
Visch Markt
Vrede Plaats
Vrythof
Wal langs de Maas
Wal van den Oever
Water Poort
weg ten zuiden van het riviertje de Jaar
Witmakers Straat
Wolfs Straat

Straatweg

Brug Straat
Brusselsche Straat
Groote Gracht Straat
Groote Staate Straat
Hooge Brug Straat
Kleine Staate Straat
Oude Brusselsche Poort
Regt Straat
Saint Pieter Straat
s' Hertogenbosch Straat
Tonger Straat
weg
weg
weg
weg naar Brusselsche poort
weg naar de Duitse Poort
weg naar Onze Lieve Vrouwe poort
weg naar St Pieters poort
weg naar Tongerensche Poort

tertiaire wegen

allee Sainte Cathrine
Christus Straat
Cul de Sac
Hoog Frankrijk´s Straat
Klok Luyder Straat
Pompe Straat
steeg
steeg
steeg
steeg
steeg
steeg naar Verkens Markt
verbindingsweg tussen Capucyne Straat en Begaarde Straat

Meerssen

Straat

Haeren dyck Straet
Hemenvenstraat
Holstraat
Veeweg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg van Aothem naar Berg
weg van Maastricht naar Limmel
weg van Maastricht naar Op Haeren
weg van Maastricht naar Susteren
weg van Maastricht naar Sustert

Straatweg

Bunderstraat
weg
weg naar Schimmert
weg van Maastricht naar de Kapel
weg van Maastricht naar Rozemonde
weg van Meerssen naar Houthem

tertiaire wegen

Bergstraat
Koeie straat
laan
laan
laan
oud geleij
Papeweg
Veeweg
voetpad
voetpad naar Amby
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg

Molenweg

Straat

Daalingsstraat

Oud Vroenhoven

Straat

De Steenstraat
Dorpsstraat (weg van Lanaken naar Maastricht)
Dorpstraat
Heenstraat
Heererweg
Heeserstraat
Heukelommerweg
Kempenstraat
Kerkweg
Maastrichterweg
Molenstraat
Molenweg (3)
Molenweg (6)
Oude Heeze Baan
Steenstraat
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg langs de Willems Vaart (westzijde)
weg van Canne naar Maastricht
weg van Hasselt naar Maastricht
weg van Maastricht naar Smeermaas
Zeggebaan (weg van Veldwezelt naar Maastricht)

Straatweg

Steenweg van Tongeren naar Maastricht
Straatweg van Maastricht naar Maaseik
Susserweg
weg langs de Willems Vaart (oostzijde)

tertiaire wegen

Bergweg
Caburgs wegsken
Den Ondersten weg
De Postbaan
De Rosstraat
De Zouw
Drinkelingsweg (weg van Kessel naar Maastricht)
Geerestraatje
Groenstraat
Hoore Straatje
Kleenenweg
kleine weg van Briegden naar Caberg
laan
laan
laan
laan
laan
laan
laan
laan
Molenweg (1)
Molenweg (2)
Molenweg (4)
Molenweg (5)
Molenweg (7)
Moolenweg
Onderstenweg
Pottenbergerweg
Rubbenweg
veldweg (1)
veldweg (2)
Vleijtingen
voetpad
voetweg
voetweg
voetweg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg naar Maastricht
weg weg
Zouwweg

Oud Vroenhoven

tertiaire wegen

weg

Sint Pieter

Straat

Bergstraat (oostelijk)
Cannerstraat
Gladijweg
Groenstraat
Jekerweg
Melaatse straat
Opservantenweg
Papestraat
Slavanten
verbindingsweg
verbindingsweg tussen Bergstraat en Papestraat

Straatweg

Leempad
Maasweg
weg van Luik naar Maastricht

tertiaire wegen

Bergstraat (westelijk)
Gansen Driesweg
Heiweg
Koeistraat
laan
laan
laan
laan
laan
Molenweg
Molenweg (noordelijk)
Scharksweg
steeg
steeg op de Leempad
Torentjes
verbindingsweg
voetpad
voetpad
voetpad
Voetpad
voetpad naar School
weg
weg van Canne naar Sint Pieter

Kaartviewer

Experimentele kaartviewer voor Maastricht

Verantwoording

Het project kende een looptijd van twee jaar. Het is uitgevoerd door de Fryske Akademy in samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht en de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. Het is tot stand gekomen in het kader van het programma HisGIS Nederlandse steden en stond en staat onder leiding van Johan Feikens en J.A. (Hans) Mol, beiden van de Fryske Akademy. Het basismateriaal bestaat uit twee elementen: de kadastrale kaarten of minuutplans met de nauwkeurig getekende en genummerde percelen, en de in lijvige registers met de naam van Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels genoteerde bijbehorende gegevens betreffende de grootte, het gebruik, de waarde, de eigenaar(s) etc. van de percelen. De vectorbestanden zijn vervaardigd door Johan Feikens. De perceelsgegevens uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT’s) zijn ingevoerd door vrijwilligers van de crowdsourcingsite Vele Handen, project HisGIS Nederlandse Steden. Peter van der Meer van de Fryske Akademy verzorgde de controle. Derk Drukker, ook van de Fryske Akademy, bouwde de interface. Het Regionaal Historisch Centrum Limburg stelde het topografisch materiaal voor de achtergrondkaarten ter beschikking.

Additionele kaartlagen