Leiden

HisGIS Leiden is opgezet naar het model van HisGIS Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelinformatie in digitale vorm. Deze basislaag kan met achtergrondkaarten en andere data verrijkt worden. Voor Leiden is de 1832-laag hier alleen ontwikkeld voor het gebied binnen de vestinggracht. Een uitbreiding voor het buitengebied met de omliggende gemeenten Rijnsburg, Oegstgeest, Warmond, Leiderdorp, Zoeterwoude en Koudekerk is echter in voorbereiding. Ter oriëntatie wordt voor de achtergrond een aantal stadsplattegronden beschikbaar gesteld. De belangrijkste daarvan is een kadastrale kaart uit 1850 van Leiden in 39 buurten, met daarop de huisnummers. Er wordt met input van de bouwhistoricus Jan Dröge gewerkt aan een gevectoriseerde mutatiekaart van 1850 waarin de huisnummers van dat jaar rechtstreeks gekoppeld zijn aan de kadastrale percelen. Deze kan dan dienen als kapstok voor het ophangen van digitale kennis over het erfgoed en de sociale en economische ontwikkelingen in de tijd terug. Dit omdat veel onderzoekers hun verzamelde kennis over eigenaars, bewoners en huizen voor dat vroegere verleden aan de huisnummers van 1850 hebben gekoppeld.

Kaartviewer

Open de kaartapplicatie

Verantwoording

Het HisGIS-project Leiden is tot stand gekomen in het kader van het programma Historisch Leiden in kaart. Een digitale infrastructuur voor onderzoekers en publiek, van dr. Roos van Oosten (Universiteit Leiden) en dr. Arie van Steensel (Rijksuniversiteit Groningen), waaraan mede door Erfgoed Leiden en Omgeving (ELO) en door de Fryske Akademy is deelgenomen. Het HisGIS-project stond en staat onder leiding van Johan Feikens en J.A. (Hans) Mol, beiden van de Fryske Akademy. De kosten zijn deels gedekt door de Fryske Akademy en deels door DANS (programma Kleine Data Projekten).

De vectorbestanden zijn vervaardigd door Johan Feikens. De perceelsgegevens uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT’s) zijn ingevoerd door vrijwilligers van de crowdsourcingsite Vele Handen, project HisGIS Nederlandse Steden. Peter van der Meer van de Fryske Akademy verzorgde de controle. Derk Drukker, ook van de Fryske Akademy, bouwde de interface. ELO stelde het topografisch materiaal voor de achtergrondkaarten ter beschikking.