Hoorn

HisGIS Hoorn is opgezet naar het model van HisGIS Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelgegevens in digitale vorm. Deze informatielaag, die met achtergrondkaarten en andere data verrijkt kan worden, is bedoeld als kapstok voor het ophangen van digitale kennis over het landschap, het erfgoed en de sociale en economische ontwikkelingen in het verleden. Voor Hoorn is dit ontwikkeld voor het gebied binnen de huidige gemeentegrens plus de kadastrale gemeenten Zwaag, Blokker, Wognum en Berkhout. Het systeem leent zich voor verdere verrijking. Te denken valt aan het invoeren en koppelen van bevolkingsgegevens uit de tijd na 1850, wanneer daar ook GIS-mutatiebestanden voor gemaakt zijn. Er zijn ook perspectieven voor een benadering terug in de tijd, tot in de achttiende eeuw. Verder is altijd uitbreiding mogelijk met kaartbestanden van velerlei aard.

Kaartviewer


Stadsplattegrond Hoorn 1888 met de gebouwenlaag van 1832


Plattegrond Kennemerland en West-Friesland 1745 met de percelenlaag van 1832 (naar soort eigendom)


Idem (naar belastbare opbrengst per hectare)


Kaart West-Friesland 1651-'54 met percelen/gebouwen 1832

Verantwoording

Het HisGIS-project Hoorn is tot stand gekomen in het kader van het programma HisGIS Nederlandse steden. Het stond en staat onder leiding van Johan Feikens en J.A. (Hans) Mol, beiden van de Fryske Akademy. De kosten zijn gedekt door bijdragen van het Westfries Archief en de Archeologische Dienst van de gemeente Hoorn.

De vectorbestanden zijn vervaardigd door Johan Feikens. De perceelsgegevens uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT’s) zijn ingevoerd door vrijwilligers van de crowdsourcingsite Vele Handen, project HisGIS Nederlandse Steden. Peter van der Meer van de Fryske Akademy verzorgde de controle. Derk Drukker, ook van de Fryske Akademy, bouwde de interface. Het Westfries Archief en het Noord-Hollands Archief stelden het topografisch materiaal voor de achtergrondkaarten ter beschikking.