Groningen

HisGIS Groningen is opgezet naar het model van HisGIS Fryslân. Het is bedoeld als kapstok voor het ophangen van digitale kennis over het landschap, het erfgoed en de sociale en economische ontwikkelingen in het verleden. Voor Groningen was op dit terrein nog geen voorwerk verricht. Om het gehele Noorden met inbegrip van het Waddenzeekustgebied te kunnen dekken heeft de Fryske Akademy begin 2007 een plan gemaakt om de Groningse pendant van het Friese HisGIS te realiseren. Dit plan is nader uitgewerkt met historici van de Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het Waddenfonds bleek bereid het tweejarige project financieel te steunen, waarna het in het najaar van 2008 van start kon gaan. Hoofdonderdeel was het digitaliseren van het oudste kadaster voor Groningen, zodat het als basis voor de presentatie en analyse van cultuurhistorische informatie zou kunnen dienen. Een tweede onderdeel betrof het samenstellen van een rapport over de mogelijkheden tot verrijking van de basislaag. Beide onderdelen zijn afgerond met de presentatie van zowel de site als het rapport op 7 mei 2010 in Groningen.

Kaartviewer

Open de kaartapplicatie

Stand van zaken en programma

HisGIS is per 7 mei 2010 gestart met het gedigitaliseerde oudste kadaster als basislaag 1832, plus een laag van de middeleeuwse kloostergoederen op basis van de reconstructies in de Historische Atlas van Groningen door B.W. Siemens. Voor de geografische oriëntatie kan een Google Map-functie worden ingeschakeld. Voor de historisch-topografische vergelijking worden de TMK van 1864 en de Bonnebladen van ca. 1900-1930 aangeboden. Op korte termijn zal de Fryske Akademy een generale versie van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) aan het systeem toevoegen. Het door J.A. Mol en anderen vervaardigde rapport HisGIS Groningen: opzet, verrijkingsmogelijkheden en prioriteiten biedt een uitgangspunt voor het ontwikkelen van uitbreidingsplannen.

Verantwoording

Het HisGIS-project Groningen is met financiële steun van het Waddenfonds uitgevoerd door de Fryske Akademy te Leeuwarden, o.l.v. J.A. Mol en S. Strating en met technische ondersteuning van D. Drukker. De vectorbestanden zijn vervaardigd door J.J. Feikens uit Muntendam. De registergegevens uit de OAT’s (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels) zijn aangeleverd door Microformat Systems te Lisse en gecontroleerd en aangevuld door C. Joustra, P.L.G. van der Meer en J.H.P. van der Vaart van de Fryske Akademy. J. Hartmann van de Universiteit van Amsterdam zorgde voor het georefereren van de historisch-topografische achtergrondkaarten. Tj. Drabe en Sj. van der Schaaf, studenten toegepaste geografie van de NHL, verzorgden de digitalisering van de Siemens-Atlas en de vroeg 18de-eeuwse manuscriptkaarten van Usquert en Den Andel. De vormgeving van de site is verzorgd door K. Pot.

Het rapport HisGIS Groningen. Opzet, verrijkingsmogelijkheden en prioriteiten is geschreven door J.A. Mol van de Fryske Akademy, m.m.v. P. Kooij (Universiteit Wageningen), M. Duijvendak (Rijksuniversiteit Groningen) en Th. Spek (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort).