Antwerpen


Gebruik


Opbrengst bebouwde grond


Opbrengst onbebouwde grond


Beroepen adresboek 1838


1855, ‘Plan géométrique de la ville d'Anvers’ door Valerius Jouan


1908, ‘Plan der Stad Antwerpen’ door G. Royers


1963, ‘Antwerpen Centrum’ door het Ministerie van Openbare Werken


2010, Luchtfoto's

Door het klikken op de afbeelding wordt de kaart automatisch geopend met de betreffende lagen in een nieuwe pagina en kaartviewer.

Verantwoording

Het GIStorical Antwerpen project wordt uitgevoerd door het Centrum van Stadsgeschiedenis, van de Universiteit Antwerpen. Het project werd aangevraagd door prof. dr. Bruno Blondé, prof. dr. Bert de Munck, prof. dr. Peter Stabel, prof. dr. Hilde Greefs en prof. dr. Tim Soens. De dagelijkse leiding van het project is in handen van Tim Soens.

Ellen Janssens MA en Reinout Klaarenbeek MA zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Ellen Janssens, historica, is promovenda en heeft als onderwerp watervoorziening en het gebruik van de stedelijke ruimte in Antwerpen in de 18e en 19e eeuw. Reinout Klaarenbeek, sociaal geograaf en erfgoedspecialist, heeft een doctoraats bursaal en richt zich op 19e eeuwse stedelijke verdichting in Antwerpen. In beide onderzoeken speelt historisch GIS een belangrijke rol.

Drs. Tim Bisschops, Ellen Janssens en Reinout Klaarenbeek verzorgden de georeferentie en vervaardigden de vectorbestanden. De perceelsgegevens uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT’s) zijn ingevoerd door Hilde Greefs. Ing. Johan Feikens en Derk Drukker van de Fryske Akademy bouwden de interface. De historisch-topografische achtergrondkaarten zijn afkomstig uit Stadsarchief Antwerpen en werden gegeorefereerd door Johan Feikens, Tim Bisschops en de Dienst Stadsontwikkeling.

Stand van zaken

Het GIStorical Antwerpen project heeft als doel te kunnen functioneren als kapstok waaraan uiteenlopende historische datasets kunnen worden opgehangen om zo hun ruimtelijke informatie te benutten. De Basiskaart 1834, die nu zichtbaar is in de web viewer, wordt voor dit doel verder uitgebreid met nieuwe vector-lagen. Recentelijk is een kaart uit 1801 (Gevelplan kaart) verwerkt in het systeem, die een brug kan vormen naar het Ancien Regime. Daarnaast worden momenteel de jaarlijkse wijzigingen in de perceelgrenzen (bijgehouden door het Kadaster) tussen 1835 en 1899 in GIStorical Antwerpen verwerkt. Zo kan voor dezer periode voor ieder jaar een betrouwbare topografie van de bezitsverhoudingen worden gereconstrueerd. Een gazetteer wordt ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het veranderende systeem van straatnamen en huisnummering op elkaar aansluit.

Verschillende historische bronnen werden reeds voorbereid om te koppelen aan het systeem: