Gelderland

HisGIS Gelderland is opgezet naar het model van HisGIS Fryslân. Het biedt de oudste kadastrale kaart van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelgegevens in digitale vorm.Het beslaat de hele provincie Gelderland, voor in totaal 185 kadastrale gemeenten, met circa 480.000 percelen en 80.000 gebouwen, allemaal opgemeten in de periode 1811-1832. Het systeem is bedoeld als kapstok voor het ophangen en weergeven van digitale kennis over mensen, bezit, erfgoed, landschap en sociale en economische ontwikkelingen in het verleden. Deze data kunnen gelegd worden over andere kaarten, zoals hoogtebestanden, luchtfoto’s of oude topografische kaarten, en dat levert waardevolle gegevens op voor historici, ecologen, terreinbeheerders, landschapsspecialisten en vele anderen.

Kaartviewer

Open de kaartapplicatie

Of probeer alvast de nieuwe viewer. Werkt niet in verouderde browsers, zoals Internet Explorer. Gebruik minimaal Mozilla Firefox 59, Chromium 64 / Google Chrome 64, Safari 11 (macOS 10.13 High Sierra), of Microsoft Edge 41.

Experimentele kaartviewer voor Gelderland

Verantwoording

Het project kende een looptijd van vier jaar. Het is uitgevoerd door de Fryske Akademy in samenwerking met het Gelders Archief en de Stichting Kadastrale Atlas Gelderland. Het basismateriaal bestaat uit twee elementen: de kadastrale kaarten of minuutplans met de nauwkeurig getekende en genummerde percelen, en de in lijvige registers met de naam van Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels genoteerde bijbehorende gegevens betreffende de grootte, het gebruik, de waarde, de eigenaar(s) etc. van de percelen. Deze perceelinformatie is sinds de jaren tachtig door tal van vrijwilligers verzameld en ingevoerd, aanvankelijk nog analoog om in aparte Kadastrale Atlassen per gemeente te worden gepresenteerd, later digitaal voor opname in een Geografisch Informatieysteem. Namens de Stichting Kadastrale Atlas Gelderland begeleidde en coördineerde André Wolters van der Weij de aanlevering in digitale vorm. Hij tekende ook voor de eerste controle en uniformering. De tweede controleslag is namens de Fryske Akademy uitgevoerd door Derk Drukker en Theo Delfstra. Wat betreft de bewerking van het kaartmateriaal is het georefereren van de ca. 2400 minuutplans verzorgd door Sjoerd van der Schaaf. Het grootste deel van de vectorbestanden (vectoriseren is het computermatig ‘tekenen’ van de kaarten) is in een commerciële opdracht vervaardigd door de firma DSM-soft uit Chennai (India). De begeleiding van dit werk was in handen van Johan Feikens. Additionele vectorbestanden werden aangeleverd door Rienk-Jan Bijlsma van Wageningen University (de Veluwe), het Regionaal Archief Nijmegen (Nijmegen en omgeving), Maarten Wispelwey, regioarcheoloog van de gemeente Putten (Epe, Heerde en Putten), Henk de Kleijn (Wijchen) en Jan Neefjes van Bureau Overland (Nunspeet). De opwerking van alle vectorbestanden, de koppeling van de vectorbestanden aan de perceelsbestanden en de algehele controle en coördinatie kwamen voor rekening van Johan Feikens. Hans Mol tekende voor de projectleiding.

Additionele kaartlagen

Open data

De openstelling van de Gelderland-data vraagt de komende maanden nog enige inzet aan doorontwikkeling en afstemming op hetgeen voor andere provincies wordt uitgewerkt. Het streven is om de datasets downloadable te hebben vóór 1 december 2018. Voor wetenschappelijke gebruikers worden voordien aparte oplossingen gerealiseerd.